menu
Izvori energije

U 2016. godini HEP grupa raspolagala je s 15,1 TWh proizvedene i kupljene električne energije.

Proizvodnja i nabava električne energije GWh
hidroelektrane 6.130
termoelektrane 3.424
nuklearna elektrana Krško 2.715
vjetroelektrane i sunčane elektrane 1.464
uvoz 1.428
UKUPNO RASPOLOŽIVO 15.162
Naši klijenti